SOCIAL ANSVARLIGHED

Vi hos TWINCO opfatter os som en aktiv del af det samfund vi lever i. Vi anser social ansvarlighed for at være en naturlig del af at drive forretning. Vi ønsker at fremme en bæredygtig, ansvarlig udvikling og tilstræber at gøre en positiv forskel. Ude over at støtte Børns Vilkår og SOS-Børnebyerne støtter vi et lokalt projekt i Danmark gennem FMKB - Familier Med Kræftramte Børn.

 

fmkbbanner small en 01

FMKB - Familier Med Kræftramte Børn

Familier med kræftramte børn afholder en række faglige, sociale og rekreative aktiviteter for børn og unge med kræft og deres familier samt arbejder for forbedringer i behandlingen af og omsorgen for børn og unge med kræft. Familier med kræftramte børn medvirker til, at der sikres midler til forskning i kræftsygdomme med relation til børn og unge, og arbejder med forebyggelse og afhjælpning af følgevirkninger af såvel kræftsygdommene som behandlingen heraf.

 

2013 full

Børns Vilkår

Den økonomiske støtte anvendes til 2 vigtige aktiviteter:  Rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen  samt rådgivning og støtte til børn i sorggrupper, som har mistet en forælder eller søskende. BørneTelefonens ca. 200 frivillige rådgivere taler i øjeblikket med ca. 13.000 børn og unge om året. Rådgiverne er voksne, fagligt kvalificerede personer, som er uddannet til at tale med børn, der har det svært. Samtalerne spænder vidt, fra ”små” problemer til samtaler om ensomhed, omsorgssvigt, misbrugsproblemer og overvejelser om selvmord. Børns Vilkår har i øjeblikket 9 samtalegrupper rundt i Danmark for børn i sorg. Børnene mødes med professionelle rådgivere, der hjælper børnene til at komme videre med ders liv på trods af deres store tab.
Læs mere om begge aktiviteter og Børns Vilkår på hjemmesiden: www.bornsvilkar.dk

 

 sos logo

SOS-Børnebyerne

Barndommen er med til at definere det liv, et menneske får. Den trygge barndom skaber grundlaget for et godt voksenliv. Derfor giver SOS Børnebyerne forældreløse og sårbare børn et kærligt hjem og en omsorgsfuld familie, ligesom organisationen støtter sårbare familier i at klare sig selv, så børnene ikke efterlades alene. SOS Børnebyerne blev stiftet i 1949 og har i dag over 500 børnebyer i 133 lande. SOS Børnebyerne er uafhængig af politiske og religiøse interesser og fokuserer på langsigtet udvikling af det enkelte barn, sårbare familier og af lokalsamfundet. Læs mere på  www.sosbornebyerne.dk